หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  หน่วยงานราชการ

  หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

  โรงเรียน-การศึกษา

  เพื่อนบ้าน

  อื่น ๆ

      จำนวนผู้เยี่ยมชม 571  ท่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 I HACK YOU WEBSITE

POWER BY NS TEAM   
 
  
     ทุจริตโครงการ SML : จริงไม่จริง
    จำนวนคนดู : [ 288  คน][ 08 ธ.ค. 55 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ขอแสดงความยินดีกับทุกหมู่บ้านที่ได้รับการโอนเงินพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML 2555
    จำนวนคนดู : [ 371  คน][ 07 พ.ย. 55 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     รายชื่อหมู่บ้านได้รับโอนเงินโครงการ SML อำเภอฝาง
    จำนวนคนดู : [ 382  คน][ 02 ก.ย. 55 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 (เอกสารใหม่)
    จำนวนคนดู : [ 5668  คน][ 02 ส.ค. 55 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 2555
    จำนวนคนดู : [ 2751  คน][ 14 ก.ค. 55 ]
    รายละเอียดคลิก 
 

หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน SML รอบที่ 8
16 ธ.ค. 55
Download
หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน SML รอบที่ 7
16 ธ.ค. 55
Download
คำสั่งอำเภอฝางแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมุ่บ้านอำเภอ
24 พ.ย. 55
Download
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. อำเภอฝาง
24 พ.ย. 55
Download
หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน SML รอบที่ 5
17 พ.ย. 55
Download
แนวทางการเบิกถอนเงินของหมู่บ้านและชุมชน
17 พ.ย. 55
Download
หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรเงิน SML รอบที่ 6
17 พ.ย. 55
Download
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
18 มิ.ย. 55
Download
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินโครงการ SML2555
11 มิ.ย. 55
Download
ฐานข้อมูลกองทุนหหมู่บ้าน อำเภอฝาง 2553
03 ม.ค. 55
Download
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินโครงการ SML2554
02 ธ.ค. 54
Download
หนังสือ ให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอฝางฯ ปฏิบัติหน้าที่
10 พ.ย. 54
Download
แบบฟอร์ม/สัญญา/และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน
08 พ.ย. 54
Download
ตัวอย่างร่างระเบียบกองทุนหมู่บ้าน
08 พ.ย. 54
Download
คู่มือกฎหมายและระเบียบ-ร่างระเบียบ-สัญญาฯ เล่มสีฟ้า ๒๕๕๔
08 พ.ย. 54
Download


ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิต
11 พ.ย. 54
Download
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
07 พ.ย. 54
Download
ประกาศนายทะเบียนกลางการจดทะเบียนสมาคม
07 พ.ย. 54
Download
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
04 พ.ย. 54
Download
แบบขอรับเงินสงเคราะห์
04 พ.ย. 54
Download
ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
04 พ.ย. 54
Download

 
 
 
 
                                                                หน้าแรก  |ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ผู้ดูแลระบบ